06
velj.

Obavijest o donošenju novog Statuta od 30. prosinca 2022. god.

Poštovani članovi,

na sjednici Skupštine Kluba održane dana 30. prosinca 2022. god. donešen je novi Statut Kluba ovjeren riješenjem Republike Hrvatske, Osječko-baranjska Županija, Upravni odijel za Opću upravu, klasa: UP/I-230-03/23-01/44, urbroj: 2158-21/52-23-2 od 02. veljače 2023. god. .

Na idućoj poveznici možete preuzeti primjerak novog Statuta.

Statut 2022