• Telefon 095 912 9127
  • Email: sk.metak@net.hr

Strijelci

MG_1782
Ime i Prezime : Boris Šeper
Streljačko Zvanje: Republički Majstor Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline: 25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
25m MK pištolj 30 + 30 hitaca
10m zračni pištolj 60 hitaca
Važnija postignuća: 2. pojedinačno na PH 2014. VK pištolj 10+10
3. pojedinačno na PH 2012. VK pištolj 10+10
2. ekipno na PH 2012. VK pištolj 10+10
3. ekipno na PH 2013. VK pištolj 10+10
1. ekipno na PŽ 2013. VK pištolj 10+10
1. pojedinačno na PŽ 2012. VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Luka Kuduz
Streljačko Zvanje: Republički Majstor Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
100m VK puška PAP 20 + 10 hitaca
Važnija postignuća: 10. pojedinačno na PH 2013. VK p/r 15+15
3. ekipno na PH 2013. VK pištolj 10+10
10. pojedinačno na PH 2012. VK pištolj 10+10
2. ekipno na PH 2012. VK pištolj 10+10
1. ekipno na PŽ 2013 VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Boris Čunović
Streljačko Zvanje: Republički Majstor Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
Ostale discipline: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
100m VK puška PAP 20 + 10 hitaca
100m VK puška 7.9 20 hitaca ležeči
100m – 300m VK puška razne discipline
Važnija postignuća: 14. pojedinačno na PH 2013. VK p/r 15+15
3. ekipno na PŽ 2013. VK revolver 10+10
2. pojedinačno na PŽ 2012. VK revolver 10+10
2. ekipno na Memorijalu Hrvatskih Snajperista 2013.
Ime i Prezime : Saša Županić
Streljačko Zvanje: Republički Majstor Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
Važnija postignuća: 7. pojedinačno na PH 2013. VK pištolj 10+10
9. pojedinačno na PH 2013. VK p/r 15+15
3. ekipno na PH 2013. VK pištolj 10+10
1. ekipno na PŽ 2013. VK pištolj 10+10
14. pojedinačno na PH 2012. VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Darko Nađ
Streljačko Zvanje: Republički Majstor Strijelac
Primarna disciplina: IPSC
Ostale discipline: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
Važnija postignuća: 18. pojedinačno na PH 2012. VK revolver 10+10
6. pojedinačno na PH 2010. VK p/r 15+15
3. ekipno na PŽ 2012. VK revolver 10+10
3. ekipno na PŽ 2011. VK p/r 15+15
Ime i Prezime : Mario Bogdanović
Streljačko Zvanje: Majstor Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
Važnija postignuća: 2. ekipno na EXTREME 2013. VK pištolj 50+50
20. pojedinačno na EXTREME 2012. VK pištolj 50+50
23. pojedinačno na PH 2010. VK pištolj 10+10
4. pojedinačno na PŽ 2010. VK pištolj 10+10
2. ekipno na PŽ 2010. VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Zdravko Lešnjaković
Streljačko Zvanje: Dobar Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća: 8. pojedinačno na Dan Sporta 2013. VK pištolj 10+10
3. ekipno na Dan sporta 2013. VK pištolj 10+10
2. ekipno na Kup Metak 2013. VK pištolj 10+10
2. pojedinačno na Liga Metak B 2012. VK pištolj 10+10
22. pojedinačno na PŽ 2012. VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Bojana Smolčić
Streljačko Zvanje:  –
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća: 3. ekipno na Liga Metak 2013. VK pištolj 10+10
Ime i Prezime : Hrvoje Metzger
Streljačko Zvanje:  Dobar Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK revolver 10 + 10 hitaca
Ostale discipline:  25m VK pištolj/revolver 15 + 15 hitaca
Važnija postignuća: 10. pojedinačno na Dan Sporta 2013. VK revolver 10+10
23. pojedinačno na Kup Osijeka 2013. VK revolver 10+10
20. pojedinačno na PŽ 2012. VK revolver 10+10
22. pojedinačno na PŽ 2012. VK pištolj 10+10
22. pojedinačno na PŽ 2011. VK p/r 15+15
Ime i Prezime : Željko Prgomet
Streljačko Zvanje:  Dobar Strijelac
Primarna disciplina: 25m VK pištolj 10 + 10
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća: 9. pojedinačno na Dan sporta 2013. VK pištolj 10+10
11. pojedinačno na Kup Metak 2013. Vk pištolj 10+10
4. pojedinačno Liga Metak B 2012. Vk pištolj 10+10
23. pojedinačno na PŽ 2012. Vk pištolj 10+10
Ime i Prezime : Vladimira Benka
Streljačko Zvanje:  –
Primarna disciplina:
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća:
Ime i Prezime : Nenada Bakića
Streljačko Zvanje:  –
Primarna disciplina:
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća:
Ime i Prezime : Svetomira Šašlića
Streljačko Zvanje:  –
Primarna disciplina:
Ostale discipline:  –
Važnija postignuća:

Utvrđene ekipe za pojedine discipline i rezultati:

Disciplina 25m VK pištolj 10 + 10 hitaca

Rezultati:

3. na Prvenstvu Hrvatske, Zagreb 21. i 22. rujna 2013. god.
1. na Prvenstvu Osječko-baranjske županije, Osijek 7. i 8. rujna 2013. god.
1. na EXTREME 50 + 50 hitaca VK pištolj, Osijek 8. lipnja 2013. god.
1. na Kup METAK, Osijek 20. travnja 2013. god.
1. na Kup Grada OSIJEKA, Osijek 23. ožujka 2013. god.
1. na Siječanskom Turniru, Osijek 12. siječnja 2013. god.
1. na Otvorenoj Ligi Metak 2012., Osijek 13. listopada – 03. studenog 2013. god.
2. na Prvenstvu Hrvatske, Osijek 22. i 23. rujna 2012. god.
1. na Prvenstvu Osječko-baranjske županije, Osijek 08. i 09. rujna 2012. god.

Disciplina 25m VK revolver 10 + 10 hitaca i 15 + 15 hitaca

Rezultati:

10. na Prvenstvu Hrvatske, Zagreb 21. i 22. rujna 2013. god.
3. na Prvenstvu Osječko-baranjske županije, Osijek 7. i 8. rujna 2013. god.
1. na EXTREME 50 + 50 hitaca VK revolver, Osijek 8. lipnja 2013. god.
1. na DAN SPORTA 2013, Osijek 1. lipnja 2013. god.
1. na Kup METAK, Osijek 20. travnja 2013. god.
3. na Kup Grada OSIJEKA, Osijek 23. ožujka 2013. god.
1. na Siječanskom Turniru, Osijek 12. siječnja 2013. god.
1. na Otvorenoj Ligi Metak 2012., Osijek 13. listopada – 03. studenog 2013. god.
10. na Prvenstvu Hrvatske, Zagreb 22. i 23. rujna 2012. god.
3. na Prvenstvu Osječko-baranjske županije, Osijek 8. rujna 2012. god.