13
stu.

Poziv za natjecanje „ZIMSKI TURNIR METAK 2016“

Streljački klub Metak poziva sve zainteresirane strijelce i građane za sudjelovanje na natjecanju Zimski turnir Metak VK Pištoljem 10+10 i VK Revolverom 10+10 hitaca.

Natjecanje će se održati u subotu 19. studenog 2016.  godine u 9h na streljani Pampas koje a provodi se prema pravilima HSS-a za nacionalni program.  Natjecanje je pojedinačno sa A i B kategorijama. U A kategoriju pripadaju strijelci koji su ostvarili normu za državno prvenstvo a u B kategoriju pripadju strijelci bez ostvarene norme za državno prvenstvo.

Sudionici mogu biti svi građani koji posjeduju legalno  oružje kao i članovi streljačkih klubova i udruga. Početak natjecanja je u 9 sati a kotizacija iznosi 40 kuna za jedan nastup, 60 kuna za dva nastupa .

Uplata kotizacija je prije nastupa.

Sportski pozdrav

ZIMSKI TURNIR METAK 2016